27 Mayıs 2013 Pazartesi


 1. Bilgisayar destekli eğitim (BDE) nedir?
  Cevap:Uygun bir bilgisayar donanımı aracılığı ile bir ders yazılımının tek veya çok öğrencili ortamda öğretmen yardımı olsun ya da olmasın izlenmesiyle yürütülen eğitim yöntemi.
  2.Avantajları ve dezavantaşları nelerdir?
  Cevap:Geleneksel öğretime göre daha çok kaynak sunar ama öğrencilerin sosyo psikolojil gelişimlerini engeller.
  3.Bilgisayar destekli eğitim yazılımı türleri nelerdir?
  Cevap:Problem çözme,özel öğretici,tekrar ve alıştırma,benzeşim,eğitsel oyun.
  4.En çok kullanılan BDE yazılım türü nedir?
  Cevap:özel öğretici yazılımlar
  5.Gerçek bir durumun temsil edilmesi, gerçeğe uygun bir modelinin geliştirilmesi ya da yakın koşullarının oluşturularak hayali bir sistemin yapılandırılması şeklinde oluşturulan BDE yazılım türü nedir?
  Cevap:benzeşim yazılım
  6.Konu anlatımı olmaksızın sadece öğrenilen konu ile ilgili sorular içeren BDE yazılım türü nedir?
  Cevap:Tekrar ve alıştırma
  7.Simülasyon yazılımının avantajları nedir?
  Cevap:
  8.Simülasyon yazılımının sınırlı kaldığı yönler var mıdır?
  Cevap:
  9.Okul öncesi dönemde de kullanabileceğimiz BDE yazılım türleri neler olabilir?
  Cevap:eğitsel oyun yazılımları
  10.İnsanın makine ile etkileşimine olanak sağlayan ve yazılımın kullanıcıya açılan yazılım parçası nedir?
  Cevap:arayüz
  11.Arayüz tasarımında dikkat etmemiz gereken özellikler nelerdir?
  Cevap:kullanılabilirlil,etkileşim,esneklik,
  12.Tasarım ilkeleri hakkında bilgi veriniz.
  Cevap:Renk,uygunluk,oran,arantı,denge
  13.Arayüzde kullandığımız kontrol öğeleri ile ilgili dikkat etmemiz gereken kurallar nelerdir?
  Cevap:çok sayıda düğme kullanılmaktan kaçıjnılmalıdır.ve düğmelerde farklı anlama gelebilecek şekil ve resimler kullanılmamalıdır.
  14.Fareyle üzerine gelindiğinde ya da tıklandıklarında açılan gizli menüler hangileridir?
  Cevap:pull-down, pop-up,tear-of
  15.Kullanıcının yazılım özelliklerini kendi zevklerine göre değiştirilebiliyor olması hangi özelliği ile ilgilidir?
  Cevap:esneklik
  16.Kullanıcıların BDE yazılımını zorluk çekmeden rahatça kullanabilmesi hangi özelliği ile ilgilidir?
  Cevap:kullanılabilirlik
  17.Kullanıcı ve yazılım arasında karşılıklı iletişim hangi özellik ile ilgilidir?
  Cevap:etkileşimlilik
  18.Video öğelerinin tasarımında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
  Cevap:video çok uzun olmamalıdır.video görüntülerinin 20 sn yi aştığı durumlarda kullanıcıya kullanım imnkanı verilmelidir
  19.Görsel öğelerinin tasarımında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
  Cevap:içerikte sunulan konu ile görsel ilşki olmalıdır.görsel ögelerin boyutları ve kalitesi iyi olmalıdır.
  20.İşitsel öğelerinin tasarımında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
  Cevap:ses ve konuşmalar sadece bilgi sağlamalıdır.sesler anlaşılır olmalıdır.
  21.BDE geliştirme sürecinde hangi adımlar izlenmektedir kısaca açıklayınız?
  Cevap:
  22.Eğitim yazılımlarını değerlendirmede hangi kriterleri göz önünde bulundurabiliriz?
  Cevap:
  23.BDE yazılım değerlendirme sürecine motivasyonal açıdan yaklaştığımızda iç motivasyon- dış motivasyonu nasıl sağlayabiliriz?
  Cevap:

13 Mayıs 2013 Pazartesi


ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ

Öğrenme yönetim sistemi eğitim amaçlı hazırlanmış ders içerik ve materyallerinin öğretmen ve öğrenciler arasında paylaşılması, ödevlerin gönderilmesi ve toplanması, öğrencilerin derse devam durumu, başarı düzeyi gibi konularla ilgili istatistik tutan ve online iletişi olanak sağlayan yönetim yazılımır.
ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ


Öğrenme yönetim sistemi eğitim amaçlı hazırlanmış ders içerik ve materyallerinin öğretmen ve öğrenciler arasında paylaşılması, ödevlerin gönderilmesi ve toplanması, öğrencilerin derse devam durumu, başarı düzeyi gibi konularla ilgili istatistik tutan ve online iletişi olanak sağlayan yönetim yazılımır.
           
 
 
 
ÖYS eğitsel içeriği ileten ve dağıtan, kişisel ve organizasyonel öğrenme ve eğitim hedeflerini tanımlayan ve değerlendiren ,bu hedefler doğrultusunda süreci takip eden ve bütün olarak organizasyon öğrenme sürecini denetlemek için veri toplayan ve sunan bir alt yapıdır.
Öğrenme yönetim sistemleri eğitimsel materyallerin işlenmesi,saklanması,dagıtılmasına olanak sağlayan, eğitim ve öğretimle ilişkili yönetimi ve iletişimi desdeklemektedir.
 
 
 
ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİNİN KAREKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
1)Eğitimsel hedefler bireysel derslere bağlıdır.
2)Dersler standartlaştırılmış müfredata dahil edilir.
3)Ders materyali uyumlu bir biçimde birkaç derece seviyesine ayrılır.
4)Yönetim sistemi öğrenci performans sonuçlarını toplar.
5)Dersler öğrencinin bireysel öğrenme gelişimine göre sunulur.
 
ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ
1)Ortam (sınıf ,çevrimiçi), metodu(öğretmen gözetiminde ,kendi kendine),ve öğrencileri (çalışanlar,müşterileri) kapsayan içerik dağıtım için erişim sağlayabilmesi.
2)Döküman geliştirmeyi,korumayı ve depolamayı kapsayan içerik geliştirmeye olanak sağlamalı
3)Öğrencilerin yetkinliklerini değerlendirebimesi ve yetenek kazanımlarını, durumlarını yönetebilmeli.
4) Değerlendirme dökümanlarının üretilmesini desteklemeli ve olanak sağlamalıdır.
5)Güvenli  olmalıdır.Örneğin;şifre
 
 
 
KULLANILAN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ
ÖYS sistemi üç farklı şekilde kurulabilir;
1)Ücret karşılığında alınarak öys kurulur.(Blacboard)
2)Kurum kendi öys oluşturur.(ODTÜ,SAKARYA ÜNİVERSİTESİ,TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ)
3)İnternet üzerinden indirilen açık kaynak kodlu ücretsiz olanlar.(ATuor,Claroline,Docebe Suite,Moodle)
 
ÖĞRENİM YÖNETİM SİSTEMİ ARAÇLARI
1)Ders araçları
2)Ders planı
3)Ders içeriği
4)Kaynaklar
5)Öğrenci listesi
 
6)Takvim
7)İletişim araçları
8)Kişisel mesaj
9)Forum
10)Duyurular
 
 
 
ÖĞRENİM YÖNETİM SİSTEMİ OLAN ÜNİVERSİTELER
1)Eskişehir Anadolu Üniversitesi
2)Açıköğretim fakültesi
3)Bilkent Üniversitesi
4)ODTÜ
5)Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
6)İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi
7)Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
8)İstanbul Teknik Üniversitesi
 
 
 
 
 
AÇIK DERS KAYNAKLARI
Açık ders dünya genelinde öğrenme çabası içinde olan tüm bireylere ücretsiz ve açık olarak sunulan eğitsel kaynaklara sahip olan derslerdir.ADK ders kredisi veya herhangi bir derece vaad etmez ve öğretim üyeleriyle iletişim kurmanıza yardımcı olmaz. Fakat çeşitli derslerin materyallerine kolaylıkla erişmemizi sağlar. ADK ilgili telif hakkı dersi açan öğretim üyesinin sorumluluğudur.
AÇIK DERS KAYNAKLARININ FAYDALARI
1)Dünyanın her yerindeki eğitimciler , verilen bu derslerin içeriklerine bakarak kendi derslerini güncelleyebilir.
2)Sunulan bu dersleri kendi dersleri için model alarak kullanabilir.
3)Özellikle Türkiyede açılmış yada açılmakta olan yeni üniversitelerdeki kaynak yetersizliği için büyük olanaklar sağlayacaktır.
4)E- öğrenme için alt yapı oluşturur.
5)Yaşam boyu eğitimi destekler.
6)Bağımsız öğrenebilen bireylarin yetişmesi.
7)Fırsat eşitliği sağlar.
ÜLKEMİZDE AÇIK DERS KAYNAĞI OLAN ÜNİVERSİTE ÖRNEKER
1)ODTÜ
2)ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
3)BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
4)EGE ÜNİVERSİTESİ
5)GAZİ ÜNİVERSİTESİ
6)BARTIN ÜNİVERSİTESİ
7)FIRAT ÜNİVERSİTESİ
8)BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
9)FATİH ÜNİVERSİTSİ
 
 
Bu projenin  kapsamında  en  temel  katma  değeri  üniversiteler  arası eğitim kalitesini artırmak işbirliği sağlamak  ve eğitimde fırsat  eşitliğini sağlamak, kaynak sıkıntısı içinde  olan üniversitelere  doğrudan   Türkçe  ders içeriğini sunmak.
Bu  projede  eğitmenler ,araştırmacılar,öğrenciler ve  kendi kendini   geliştirmek  isteyen herkes yaralanacağı için toplumun ihtiyacına cevap  vermek.
 
 
 
GÖKÇE   GEYİK  120511032
MERVE   ŞENDEN
OKULÖNCESİ  ÖĞRETMENLİĞİ 1.SINIF    2.ŞUBE


http://www.tekno-logy.com/wp-content/uploads/2012/12/ÖYS-300x145.png 1)ÖYS  fonksiyonel  özellikleri                                          2)  ÖYS  online gösterimi

           

 

 

 

ÖYS eğitsel içeriği ileten ve dağıtan, kişisel ve organizasyonel öğrenme ve eğitim hedeflerini tanımlayan ve değerlendiren ,bu hedefler doğrultusunda süreci takip eden ve bütün olarak organizasyon öğrenme sürecini denetlemek için veri toplayan ve sunan bir alt yapıdır.

Öğrenme yönetim sistemleri eğitimsel materyallerin işlenmesi,saklanması,dagıtılmasına olanak sağlayan, eğitim ve öğretimle ilişkili yönetimi ve iletişimi desdeklemektedir.

 

 

 

ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİNİN KAREKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

1)Eğitimsel hedefler bireysel derslere bağlıdır.

2)Dersler standartlaştırılmış müfredata dahil edilir.

3)Ders materyali uyumlu bir biçimde birkaç derece seviyesine ayrılır.

4)Yönetim sistemi öğrenci performans sonuçlarını toplar.

5)Dersler öğrencinin bireysel öğrenme gelişimine göre sunulur.

 

ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

1)Ortam (sınıf ,çevrimiçi), metodu(öğretmen gözetiminde ,kendi kendine),ve öğrencileri (çalışanlar,müşterileri) kapsayan içerik dağıtım için erişim sağlayabilmesi.

2)Döküman geliştirmeyi,korumayı ve depolamayı kapsayan içerik geliştirmeye olanak sağlamalı

3)Öğrencilerin yetkinliklerini değerlendirebimesi ve yetenek kazanımlarını, durumlarını yönetebilmeli.

4) Değerlendirme dökümanlarının üretilmesini desteklemeli ve olanak sağlamalıdır.

5)Güvenli  olmalıdır.Örneğin;şifre

 

 

 

KULLANILAN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ

ÖYS sistemi üç farklı şekilde kurulabilir;

1)Ücret karşılığında alınarak öys kurulur.(Blacboard)

2)Kurum kendi öys oluşturur.(ODTÜ,SAKARYA ÜNİVERSİTESİ,TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ)

3)İnternet üzerinden indirilen açık kaynak kodlu ücretsiz olanlar.(ATuor,Claroline,Docebe Suite,Moodle)

 

ÖĞRENİM YÖNETİM SİSTEMİ ARAÇLARI

1)Ders araçları

2)Ders planı

3)Ders içeriği

4)Kaynaklar

5)Öğrenci listesi

 

6)Takvim

7)İletişim araçları

8)Kişisel mesaj

9)Forum

10)Duyurular

 

 

 

ÖĞRENİM YÖNETİM SİSTEMİ OLAN ÜNİVERSİTELER

1)Eskişehir Anadolu Üniversitesi

2)Açıköğretim fakültesi

3)Bilkent Üniversitesi

4)ODTÜ

5)Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

6)İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi

7)Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

8)İstanbul Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

 

AÇIK DERS KAYNAKLARI

Açık ders dünya genelinde öğrenme çabası içinde olan tüm bireylere ücretsiz ve açık olarak sunulan eğitsel kaynaklara sahip olan derslerdir.ADK ders kredisi veya herhangi bir derece vaad etmez ve öğretim üyeleriyle iletişim kurmanıza yardımcı olmaz. Fakat çeşitli derslerin materyallerine kolaylıkla erişmemizi sağlar. ADK ilgili telif hakkı dersi açan öğretim üyesinin sorumluluğudur.

AÇIK DERS KAYNAKLARININ FAYDALARI

1)Dünyanın her yerindeki eğitimciler , verilen bu derslerin içeriklerine bakarak kendi derslerini güncelleyebilir.

2)Sunulan bu dersleri kendi dersleri için model alarak kullanabilir.

3)Özellikle Türkiyede açılmış yada açılmakta olan yeni üniversitelerdeki kaynak yetersizliği için büyük olanaklar sağlayacaktır.

4)E- öğrenme için alt yapı oluşturur.

5)Yaşam boyu eğitimi destekler.

6)Bağımsız öğrenebilen bireylarin yetişmesi.

7)Fırsat eşitliği sağlar.

ÜLKEMİZDE AÇIK DERS KAYNAĞI OLAN ÜNİVERSİTE ÖRNEKER

1)ODTÜ

2)ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

3)BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

4)EGE ÜNİVERSİTESİ

5)GAZİ ÜNİVERSİTESİ

6)BARTIN ÜNİVERSİTESİ

7)FIRAT ÜNİVERSİTESİ

8)BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

9)FATİH ÜNİVERSİTSİ

 

 

Bu projenin  kapsamında  en  temel  katma  değeri  üniversiteler  arası eğitim kalitesini artırmak işbirliği sağlamak  ve eğitimde fırsat  eşitliğini sağlamak, kaynak sıkıntısı içinde  olan üniversitelere  doğrudan   Türkçe  ders içeriğini sunmak.

Bu  projede  eğitmenler ,araştırmacılar,öğrenciler ve  kendi kendini   geliştirmek  isteyen herkes yaralanacağı için toplumun ihtiyacına cevap  vermek.

 

 

 

GÖKÇE   GEYİK  120511032

MERVE   ŞENDEN

OKULÖNCESİ  ÖĞRETMENLİĞİ 1.SINIF    2.ŞUBE